เงื่อนไขการจองรถ ของ รถเช่าน่าน ซีเจคาร์เร้นท์

ท่านสามารถโทรจองรถเช่า น่าน ได้ทันทีที่ต้องการใช้บริการ รถเช่าในจังหวัดน่าน หรือ โทรจองรถล่วงหน้า ได้ที่ เบอร์ 062-1245021 ตั้งแต่ 6.00น. – 22.00น. ของทุกวัน รถเช่า น่าน ซีเจคาร์เร้นท์ ยินดีให้บริการท่านทุกครั้งที่ท่านมาเยือนจังหวัดน่าน

หลังจากตกลง จองรถเช่าน่าน แล้ว โดยระบุ ชนิดรถ รุ่นรถ วันเวลารับรถ คืนรถ กันแล้ว ท่านต้องทำการ โอนเงินมัดจำ การจองรถจำนวน 1,000 บาท  โดยโอนเข้าบัญชี ธนาคาร,,,,,,,,,,, ชื่อบัญชี ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, หมายเลขบัญชี 123-456-789-0  หรือ พร้อมเพย์ 0621245021

ท่านสามารถนัดหมาย วัน เวลา สถานที่ รับรถเช่าน่าน ได้ โดยเมื่อถึงวันเวลานัดหมาย เราจะเตรียมรถไว้รอรับ และให้ท่านตรวจสอบความพร้อมของรถ น้ำมันเต็มถัง เมื่อพีงพอใจแล้ว จึงเซ็นต์เอกสารสัญญาเช่ากับพนักงาน พร้อมรับรถ

ท่านสามารถนัดหมาย วัน เวลา สถานที่ ส่งมอบคืน รถเช่าน่าน ได้ โดยเมื่อถึงวันเวลานัดหมาย เราจะไปรับรถคืน และให้ท่านตรวจสอบความเรียบร้อยของรถ คืนน้ำมันเต็มถัง พร้อมรับเงินมัดจำรถคืน จำนวน 1,000 บาท

***หมายเหตุ เงินมัดจำทางเราจะคืนให้ท่านหลังจากที่ได้ส่งคืนรถเรียบร้อยแล้ว***

กรุณาใช้บัตรประชาชนตัวจริง และ แสดงใบขับขี่ตัวจริง นะครับเพื่อความสะดวกในการเช่า และสะดวกในการขับขี่รถ กรณีพบเจอด่านตรวจ หรือมีการขอดูใบขับขี่จากเจ้าหน้าที่

กรณีมีปัญหา ท่านสามารถ โทรติดต่อ สายด่วน 062-1245021 (คุณติน)

ติดต่อเรา

เบอร์โทรฉุกเฉิน

 • ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยว ททท.
   โทร.1672
 • ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวน่าน
  โทร.054-751169, 054-750247
 • ตำรวจท่องเที่ยว โทร.054-710216 สายด่วน 1155
 • ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
  โทร. 054-750039
 • สายด่วนรับแจ้งอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน
  โทร. 1669

เบอร์โทรอุทยานแห่งชาติ

 • อุทยานแห่งชาติศรีน่าน 054-731714
 • อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 054-701000, 082-1941349
 • อุทยานแห่งชาติแม่จริม 054-730040-1
 • อุทยานแห่งชาตินันทบุรี 089-9992420
 • อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน 089-0459831
 • อุทยานแห่งชาติขุนน่าน 084-4837240
 • อุทยานแห่งชาติขุนสถาน 054-701121, 087-1739549

โรงพยาบาลในจังหวัด

 • โรงพยาบาลน่าน  054-710138-9, 054-771620-2
 • โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์  054-773035
 • โรงพยาบาลนาหมื่น  054-787598
 • โรงพยาบาลนาน้อย  054-789060
 • โรงพยาบาลเวียงสา  054-752012-3
 • โรงพยาบาลบ้านหลวง  054 – 761060
 • โรงพยาบาลสันติสุข  054-767356
 • โรงพยาบาลแม่จริม  054-769154
 • โรงพยาบาลท่าวังผา  054 – 755380
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว  054-791104, 054-756407
 • โรงพยาบาลเชียงกลาง  054-797111
 • โรงพยาบาลทุ่งช้าง  054-795100
 • โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  054-693548
 • โรงพยาบาลสองแคว  054-777085
 • โรงพยาบาลบ่อเกลือ  054-778023
 • สายด่วนรับแจ้งอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร. 1669