ติดต่อเรา รถเช่าน่าน ซีเจคาร์เร้นท์

สำนักงาน

12/34 ถ มหายศ ต.ในเวียง
อ.เมือง จ.น่าน
55000

เวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์
8:00 - 20:00

เบอร์โทร

062-1245021

เบอร์โทร

chutipa.gun@gmail.com

ติดต่อเรา

เบอร์โทรฉุกเฉิน

 • ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยว ททท.
   โทร.1672
 • ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวน่าน
  โทร.054-751169, 054-750247
 • ตำรวจท่องเที่ยว โทร.054-710216 สายด่วน 1155
 • ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
  โทร. 054-750039
 • สายด่วนรับแจ้งอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน
  โทร. 1669

เบอร์โทรอุทยานแห่งชาติ

 • อุทยานแห่งชาติศรีน่าน 054-731714
 • อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 054-701000, 082-1941349
 • อุทยานแห่งชาติแม่จริม 054-730040-1
 • อุทยานแห่งชาตินันทบุรี 089-9992420
 • อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน 089-0459831
 • อุทยานแห่งชาติขุนน่าน 084-4837240
 • อุทยานแห่งชาติขุนสถาน 054-701121, 087-1739549

โรงพยาบาลในจังหวัด

 • โรงพยาบาลน่าน  054-710138-9, 054-771620-2
 • โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์  054-773035
 • โรงพยาบาลนาหมื่น  054-787598
 • โรงพยาบาลนาน้อย  054-789060
 • โรงพยาบาลเวียงสา  054-752012-3
 • โรงพยาบาลบ้านหลวง  054 – 761060
 • โรงพยาบาลสันติสุข  054-767356
 • โรงพยาบาลแม่จริม  054-769154
 • โรงพยาบาลท่าวังผา  054 – 755380
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว  054-791104, 054-756407
 • โรงพยาบาลเชียงกลาง  054-797111
 • โรงพยาบาลทุ่งช้าง  054-795100
 • โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  054-693548
 • โรงพยาบาลสองแคว  054-777085
 • โรงพยาบาลบ่อเกลือ  054-778023
 • สายด่วนรับแจ้งอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร. 1669